Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Transparență decizională

Inspectoratul Școlar Național propune spre consultarea opiniei publice următoarele proiecte de acte normative:

 

Proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice din învățământul general propusă spre pilotare în perioada 15.03-15.05.2018

 

Proiectul Metodologiei de evaluare externă a instituțiilor de învățământ general 

 

Nota de argumentare la Proiectul Metodologiei de evaluare externă a instituțiilor de învățământ general 

 

Repere și instrumente pentru consultarea opiniei elevilor, părinților și cadrelor didactice privind calitatea serviciilor educaționale oferite de instituțiile de învățământ general

 

Formularele Rapoartelor de activitate ale instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2017-2018 (14.12.2017)

Regulamentul cu privire la Registrul instituțiilor de învățământ general și entităților juridice, care prestează servicii educaționale sau programe de studii (10.08.2017)

Nota informativă la Regulamentul cu privire la Registrul instituțiilor de învățământ general și entităților juridice, care prestează servicii educaționale sau programe de studii

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea, desfășurarea selecției și remunerarea personalului contractual de evaluatori ai instituțiilor de învățământ general (05.07.2017)

Nota informativă la proiectul Regulamentului cu privire la organizarea, desfășurarea selecției și remunerarea personalului contractual de evaluatori ai instituțiilor de învățământ general

 

Proiectul Regulamentului – tip de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică al organului local de specialitate în domeniul învățământului

 

Nota de argumentare la proiectul Regulamentului - tip de organizare și funcționare a Consiliului de etică al organului local de specialitate în domeniul învățământului

 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea instituțiilor de învățământ general în vederea autorizării de funcționare și acreditării (30.08.2017) 

Proiectul Metodologiei de implementare a Regulamentului privind evaluarea instituțiilor de învățământ general în vederea autorizării de funcționare și acreditării (30.08.2017) 

AVIZ privind desfășurarea ședinței de dezbatere publică asupra proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea instituțiilor de învățământ general în vederea autorizării de funcționare și acreditării

Proiectul Regulamentului privind evaluarea instituțiilor de învățământ general în vederea autorizării de funcționare sau acreditării

AVIZ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea instituțiilor de învățământ general în vederea autorizării de funcționare și acreditării

Analiza primară a Impactului de Reglementare la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea instituțiilor de învățământ general în vederea autorizării de funcționare și acreditării

Nota de argumentare la proiectul Regulamentului privind evaluarea instituțiilor de învățământ general în vederea autorizării de funcționare și acreditării

  Tabelul de divergențe la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea instituțiilor de învățământ general în vederea autorizării de funcționare și acreditării

 

Metodologia de autoevaluare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial și liceal

Nota de argumentare la proiectul Metodologiei de autoevaluare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial și liceal

 

Ghid de autoevaluare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial și liceal

Nota de argumentare la proiectul Ghidului de autoevaluare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial și liceal

 

Proiectul Regulamentului – tip de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică al instituţiei de învăţământ general

Nota de argumentare la proiectul Regulamentului - tip de organizare și funcționare a Consiliului de etică al instituției de învățământ general 

Tabel de sinteză a sugestiilor și propunerilor la proiectul Regulamentului - tip de organizare și funcționare a Consiliului de etică al instituției de învățământ general 

 

Proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor manageriale din învățămîntul general (iunie 2017)

Proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învăţămîntul general

Nota de argumentare la proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățămîntul general

Tabel de sinteză a propunerilor și sugestiilor în urma consultării proiectului Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățămîntul general

 

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din învățămîntul general (varianta redactată ca urmare a pilotării - iunie 2017)

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din învățămîntul general (varianta spre pilotare - aprilie 2017)

Proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice din învățămîntul general (supusă avizării Ministerului Educației la data de 18.11.2016)

Nota de argumentare la proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice din învățămîntul general

Tabel de sinteză a propunerilor și sugestiilor în urma consultării proiectului Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice din învățămîntul general