Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Transparență decizională

Inspectoratul Școlar Național propune spre consultarea opiniei publice:

 

Proiectul Regulamentului – tip de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică al organului local de specialitate în domeniul învățământului

 

Nota de argumentare la proiectul Regulamentului - tip de organizare și funcționare a Consiliului de etică al organului local de specialitate în domeniul învățământului

 

Proiectul Regulamentului privind evaluarea instituțiilor de învățământ general în vederea autorizării de funcționare și acreditării

Nota de argumentare la proiectul Regulamentului privind evaluarea instituțiilor de învățământ general în vederea autorizării de funcționare și acreditării

Tabelul de divergențe la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea instituțiilor de învățământ general în vederea autorizării de funcționare și acreditării

 

Metodologia de autoevaluare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial și liceal

Nota de argumentare la proiectul Metodologiei de autoevaluare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial și liceal

 

Ghid de autoevaluare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial și liceal

Nota de argumentare la proiectul Ghidului de autoevaluare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial și liceal

 

Proiectul Regulamentului – tip de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică al instituţiei de învăţământ general

Nota de argumentare la proiectul Regulamentului - tip de organizare și funcționare a Consiliului de etică al instituției de învățământ general 

Tabel de sinteză a sugestiilor și propunerilor la proiectul Regulamentului - tip de organizare și funcționare a Consiliului de etică al instituției de învățământ general 

Proiectul Regulamentului privind selecția personalului contractual (experți-evaluatori) înevaluarea și acreditarea instituțiilor de învățămînt general

Nota informativă la proiectul Regulamentului privind selecția personalului contractual (experți-evaluatori) în evaluarea și acreditarea instituțiilor de învățămînt general

Proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învăţămîntul general

Nota de argumentare la proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățămîntul general

Tabel de sinteză a propunerilor și sugestiilor în urma consultării proiectului Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățămîntul general

 

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din învățămîntul general (varianta spre pilotare- aprilie 2017)

Proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice din învățămîntul general (supusă avizării Ministerului Educației la data de 18.11.2016)

Nota de argumentare la proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice din învățămîntul general

Tabel de sinteză a propunerilor și sugestiilor în urma consultării proiectului Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice din învățămîntul general