Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Schimb de experiență și învățare pentru inspectorii școlari din țară și din România

Published on: Tue, 10/31/2017 - 14:32

Subiectul evaluării a devenit pentru 30-31 octombrie o oportunitate reală de schimb de experiență și învățare pentru inspectorii din țară și din România

În perioada 30-31 octombrie 2017, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Național (IȘN) și ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ) participă la o activitate de formare pe dimensiunea evaluării și instrumentelor aferente utilizate în cadrul acestui proces din experiența României, organizată de IȘN cu suportul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.

Ședința de deschidere a cuprins mesaje de salut din partea conducerii Inspectoratului Școlar Național și prezentările experților cu privire la structurile de asigurare şi evaluare a calităţii în sistemul de învăţământ din România. Totodată, participanții au aflat despre instrumentele de evaluare utilizate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP); standarde de evaluare: niveluri de realizare și componenţă.

Inspectorii școlari din România au prezentat din experiența dânșilor provocările și bunele practici în gestionarea procesului educațional la nivel județean, dar și rolurile și atribuțiile în cadrul evaluării externe desfășurate de ARACIP și inspecțiile ISJ.

Instruirile din a doua zi sunt axate pe o prezentare analitică a standardelor de evaluare: domenii, criterii, subdomenii, indicatori, activităţi; discuţii/aplicaţii: asemănări-deosebiri privind criteriile de evaluare a calităţii în România şi Republica Moldova și instrumente utilizate în evaluarea calităţii: descriptori şi dovezi, Raport de evaluare externă (REE), Raport de evaluare internă (RAEI), indicatori, ghid de interviu, fişe de observare, etc.

 

Evenimentul este organizat în cadrul implementării Acordului de cooperare instituțională internațională încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, Inspectoratul Școlar Național și Institutul de Științe ale Educației, semnat la Chișinău în data de 18 mai 2017.

31 octombrie 2017