Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Rezultatele vizitelor de monitorizare desfășurate de către ANACEC/IȘN în luna februarie 2018 în instituțiile de învățământ general

Published on: Wed, 04/11/2018 - 11:36

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, filiera Inspectoratul Școlar Național a realizat în perioada 14 - 22 februarie 2018 vizite de monitorizare în instituții de învățământ general din țară cu scopul de a stabili modul în care, instituțiile de învățământ general, respectă prevederile legislației în vigoare în domeniul educației.

Obiectivele monitorizării s-au referit la monitorizarea aplicării compartimentelor 1.2. Orarul și 1.4. Organizarea activităților extrașcolare din Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2017-2018, aprobat prin ordinul ME nr. 180 din 29 martie 2017.

Vizitele de monitorizare au fost desfășurate pe un eșantion de 10 instituții (din 5 OLSDÎ), dintre care 6 din zona rurală și 4 din centre raionale, 8 licee și 2 gimnazii, conform graficului publicat.

În scopul colectării datelor, au fost utilizate următoarele tehnici de investigație: studierea documentaţiei manageriale, analiza documentelor şcolare: cataloage, proiecte didactice de lungă și scurtă durată, analiza chestionarelor aplicate elevilor și cadrelor didactice, discuții cu elevii, cadrele didactice, echipa managerială a instituției etc.

Membrii grupului de monitorizare au utilizat în calitate de instrumente de lucru: agenda de monitorizare, chestionare pentru cadre didactice și elevi, fișa vizitei, formularul de feedback, acordând, totodată, și consultanță metodologică și informațională  pe domeniul de competență.

În baza Rapoartelor per instituție, a fost elaborat Raportul final de monitorizare a instituțiilor de învățământ general, care oferă informații referitor la dinamica, tendințele și necesitățile instituțiilor de învățământ general, identifică principalele probleme, propune recomandări pentru rezolvarea acestora. În baza recomandărilor, instituțiile de învățământ general vor elabora Planul de remediere și îmbunătățire a calității, iar OLSDÎ va coordona și monitoriza realizarea prevederilor acestor planuri.

În conformitate cu prevederile Procedurii de raportate despre activitatea instituțiilor de învățământ generalRapoartele de monitorizare pentru fiecare instituție și Raportul final privind rezultatele monitorizării activității instituțiilor de învățământ general pe eșantion, sunt plasate pe pagina web oficială a IȘN (www.isn.edu.md). Prin publicarea Rapoartelor se asigură transparența și informarea publicului larg despre rezultatele monitorizării, contextul în care instituțiile oferă servicii educaționale, punctele forte și domeniile de dezvoltare identificate.