Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Rezultatele evaluării instituțiilor de învățământ general - între accesibilitate, transparență și respectarea politicii de securitate a datelor cu caracter personal

Published on: Tue, 09/19/2017 - 16:12

Rezultatele monitorizărilor desfășurate de IȘN și OLSDÎ, transparentizarea datelor, rolul autoevaluării în contextul asigurării calității, respectarea politicii de securitate a datelor cu caracter personal și elaborarea recomandărilor pe fiecare segment, acestea au fost principalele subiecte discutate în cadrul unei ședințe de lucru la Inspectoratul Școlar Național.

Astăzi, 19 septembrie 2017, a avut loc ședința de lucru cu reprezentanții organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, organizată de Inspectoratul Școlar Național.

Evenimentul a avut drept scop consolidarea capacităților reprezentanților din cadrul OLSDÎ cu privire la implementarea legislației în vigoare în domeniul educației și a cuprins aspecte ce țin de autoevaluarea instituțiilor de învățământ general și rezultatele evaluării, deschiderea datelor din educație în conformitate cu art. 20 pct.7, art.47, pct.2 al Codului educației, respectarea politicii datelor cu caracter personal și recomandări cu privire la implementarea legislației în vigoare.

În debutul ședinței, Ana Vivdici, directorul IȘN, a vorbit despre importanța transparentizării datelor cu privire la activitatea instituției de învățământ general și rezultatelor evaluării. „Ambele componente ale evaluării și transparentizarea datelor sunt destinate sporirii încrederii, credibilității sistemului și responsabililor de evaluare. Deschiderea responsabililor de evaluare pentru răspundere partajată și creșterea responsabilității conducătorilor instituțiilor pentru rezultatul instituției ca furnizor de educație, creează o platformă constructivă de discuții și soluții asumate.” a comunicat Ana Vivdici.

Totodată, directorul IȘN a accentuat faptul că rapoartele de activitate ale instituției trebuie să devină sursă veridică de informare și documentare pentru toate structurile interesate de activitatea instituției pe anumite dimensiuni, fără solicitare în paralel, suplimentară, de informații.

Sunt progrese considerabile privind asigurarea transparenței rezultatelor autoevaluării și evaluării instituțiilor de învățământ general, înregistrate datorită contribuției OLSDÎ pentru perioada de referință 2015 - 2017. Deschiderea datelor din educație trebuie, însă, să respecte regimul de confidențialitate a datelor cu caracter personal. Ne propunem ca prin abordarea constructivă a problemelor și prin eforturi comune să găsim soluții pentru dificultățile de implementare create de noutatea legislației în vigoare în domeniul educației.

În cadrul ședinței au fost discutate și rezultatele vizitelor de monitorizare desfășurate în perioada noiembrie 2016 - mai 2017 și evidențierea problemelor recurente și emiterea recomandărilor de rigoare. Rezultatele vizitelor de monitorizare a instituțiilor de învățământ general realizate de către IȘN demonstrează nevoia de informare și documentare a conducătorilor instituțiilor de învățământ general privind prevederile actelor normative în vigoare, cei mai vulnerabili fiind cei de la nivelul preșcolar.

Necesitatea organizării activităților de informare și instruire de către factorii responsabili pentru OLSDÎ nu poate fi contestată. Rezultatele monitorizării trebuie discutate și analiza valorificată. Experiențele și expertiza colegilor din alte OLSDÎ poate servi drept reper pentru diminuarea disfuncțiilor în condițiile în care se atestă o deficiență de personal, pregătire sau calificare pentru spectrul de responsabilități asumate.

 

19 septembrie 2017