Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Prima activitate de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui

Published on: Wed, 12/21/2016 - 18:42

 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui în colaborare cu Inspectoratul Școlar Național și cu susținerea Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație a desfășurat astăzi, 21 decembrie 2016, un curs de formare pentru cadrele didactice interesate de utilizarea animațiilor și a portofoliilor electronice în procesul educațional.

Cursul de formare Strategii didactice novatoare şi noi tehnologii în Sistemul Electronic de Gestionare a Învăţării – LMS este parte a Parteneriatului Strategic Erasmus+ „Comics in Teaching Languages/ La BD en classe de langues”, la care s-au înscris participanții.

        Alexandru Mîță, Inspectorul şcolar pentru limbi moderne, Purtător de cuvânt al  Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, formator al cursului, și-a propus ca prin aceste instruiri să familiarizeze participanții cu platformele de identificare și utilizare a resurselor educaționale electronice, în scopul facilitării procesului educațional. „Sper ca în urma acestor instruiri fiecare dintre Dvs, cei prezenți la formare să puteți racorda și utiliza informațiile, platformele în activitatea didactică, fie că sunteți profesori de limbi străine, informatică, biologie, geografie, etc.” a punctat formatorul, care a devenit resursa de expertiză pe dezvoltarea practicilor TIC în predarea limbilor moderne în instituțiile de învățământ general din România și Republica Moldova.

Activitatea a prezentat un interes sporit din partea participanților. O dată cu evoluția societății, utilizarea TIC în evaluare reprezintă o necesitate, dar, totodată, și o tendință de modernizare, aducând o serie de avantaje: obiectivitatea evaluării rezultatelor, feed-back imediat pentru elev și profesor, întocmirea diagnozei, expunerea independentă a cunoștințelor elevilor, diminuarea emoțiilor.

Cadrele didactice au învățat cum să lucreze în acest  program care îmbină cerințele educaționale ale profesorilor și elevilor și cu ajutorul căruia se pot crea teste, chestionare, jocuri. Astfel procesul de evaluare poate deveni mai dinamic și atractiv.

Directorul IȘN, a menționat că acordul de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, reprezentat de dna Inspector  Școlar General Gabriela Plăcintă, semnat astăzi, 21 decembrie 2016 este o primă experiență  de extindere a relațiilor de colaborare și expertiză pentru  realizarea misiunii Inspectoratului Școlar Național.

Lansarea activităților de formare pentru cadrele didactice, inspectori școlari sunt de primă necesitate pentru o instituție în creștere care trebuie să sprijine dezvoltarea profesională a acestora pentru a produce un impact al schimbării la nivel de procese de predare- învățare- evaluare la clasă.

 

Reprezentanții organelor locale de specialitate din domeniul învățământului  și inspectorii IȘN au nevoie de formare pe dimensiunea evaluării, or programe de formare pe acest segment, fiind lipsă în Republica Moldova.

21 decembrie 2016