Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Managerii școlari din toată țara au participat la discuții despre dezvoltarea instituțională cu experți din România

Published on: Sat, 12/09/2017 - 10:04

 

În perioada 07-08 decembrie 2017, la Inspectoratul Școlar Național, a avut loc masa rotundă cu genericul „Managementul instituțiilor de învățământ general - elaborarea Proiectului de dezvoltare instituțională și realizarea lui prin Planul managerial anual” cu participarea managerilor școlari din republică. Eveniment organizat de către Inspectoratul Școlar Național în colaborare cu Casa Corpului Didactic Buzău.

În prima zi a evenimentului au participat circa 30 cadre de conducere din municipiul Chișinău, iar ziua de 8 decembrie a adunat la Inspectoratul Școlar Național, cadre de conducere din întreaga țară.

Profesorul Ion Vasile, director al Casei Corpului Didactic Buzău, formator în cadrul evenimentului, a vorbit despre importanța, elaborarea și implementarea documentelor strategice la nivel de fiecare instituție de învățământ, accentuându-se și importanța Proiectului de dezvoltare instituțională în obținerea finanțării din partea Uniunii Europene.

Totodată, a fost reiterată importanța Planurilor operaționale ca mijloc de realizare a Proiectului de dezvoltare instituțională, fiind asigurată concordanța dintre obiectivele operaționale și cele strategice. Discuțiile au continuat cu expunerea opiniilor cu privire la necesitatea consultării tuturor angajaților în procesul de elaborare a documentelor strategice ale instituțiilor de învățământ.

În desfășurarea activităților, participanții au lucrat și în grupuri de lucru, în cadrul cărora au elaborat proiecte/exemple de analiză SWOT, ca parte componentă a Proiectului de dezvoltare instituțională. Totodată, în cadrul exercițiilor practice, s-a lucrat asupra elaborării misiunii și viziunii instituționale, ca elemente esențiale în cadrul Planului managerial anual.

Evenimentul a fost organizat în contextul implementării parteneriatului educațional semnat de Inspectoratul Școlar Județean Buzău, România, Inspectoratul Școlar Național al Republicii Moldova, Casa Corpului Didactic Buzău și Direcția Generală Învățământ Cahul, în cadrul Proiectului „Românii de pretutindeni”.

09 decembrie 2017