Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Formularele Rapoartelor de activitate ale instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2017-2018

Description: 

Codul educației, prin prevederea art. 20 (7), prevede ca instituțiile de învățământ general obligatoriu să prezinte anual organului local de specialitate în domeniul învățământului (în continuare OLSDÎ) un raport care se publică pe pagina web oficială a acestuia.

 

Elaborarea/actualizarea/diseminarea formularului Raportului de activitate a instituțiilor de învățământ general este delegată Inspectoratului Școlar Național prin Procedura de publicare a raportului de activitate a instituției de învățământ general (Cap. III, pct. 3.2.3. (a) (c)), aprobată prin circulara Ministerului Educației nr. 530 din 24.05.2016 (Anexa 1), precum și monitorizarea respectării prevederilor prezentei proceduri.

În context, propunem spre informare/consultare Formularele Rapoartelor de activitate ale instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2017-2018.