Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Atelier de lucru pentru angajații IȘN

Angajați ai Inspectoratului Școlar Național au participat în data de 14 aprilie 2016, la o sesiune de formare organizată de Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, pe subiectul implementării Ghidului metodologic de elaborare a notelor de argumentare / informative pentru actele legislative și normative din domeniul educației, aprobat prin Ordinul ME nr. 793 din 30 iulie 2015. Atelierul de lucru a cuprins atît prezentările Ghidului de către experți cît și discuții și activități practice. Scopul acestei formări constă în creșterea calității conținutului notelor de argumentare / informative elaborate de către angajați în procesul de formulare a propunerilor privind cadrul legislativ și normativ în domeniul educației.