Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Aplicarea auxiliarelor didactice – între provocări și oportunități

Published on: Fri, 03/03/2017 - 12:09

La 01 martie 2017, conducerea Inspectoratului Școlar Național, a participat la masa rotundă cu genericul „Importanța auxiliarelor didactice în procesul instructiv - educativ” desfășurată la Vaslui, România.

Activitatea este parte a Acordului de parteneriat încheiat între Inspectoratul Școlar Național și Casa Corpului Didactic Vaslui, semnat la data de 21 februarie 2017, în scopul organizării și desfășurării unor activități educative pentru inspectorii școlari, cadrele didactice și de conducere din învățământul general și promovării publicației periodice a Casei Corpului Didactic Vaslui.

În cadrul evenimentului, prof. Cristinel Popa, director al Casei Corpului Didactic din Vaslui, a vorbit despre provocările întâmpinate de către dascălii din România, în special lipsa manualelor și gradul redus de acoperire a necesităților de predare, menționând aportul instituției pe care o reprezintă în expertizarea și diseminarea acestora cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.

Participanții au prezentat exemple de bune practici a aplicării auxiliarelor didactice în procesul instructiv - educativ la nivelul educației timpurii, treapta de învățământ la care nu există manuale școlare. În context, reprezentanții Liceului cu profil tehnologic „Ștefan Procopiu” au prezentat auxiliarele didactice, elaborate cu sprijinul partenerilor europeni, pentru disciplinele de profil tehnologic pentru care, la fel, nu există manuale.

Directorul Inspectoratului Școlar Național, Ana Vivdici, a relatat experiența Republicii Moldova în aplicarea auxiliarelor la clasă, bunele practici legate de utilizarea echilibrată și eficientă a acestora, provocările pe acest segment legate de implicarea cadrelor didactice în procesul de asigurare cu auxiliare didactice. Mai mult ca atât, abundența și abuzul legat de procurarea irațională a auxiliarelor didactice este în detrimentul procesului instructiv-educativ, or selecția este la aprecierea cadrului didactic, iar acest lucru condiționează atât libertate, cât și responsabilitate.

Evenimentul a implicat dezbateri în raport cu utilitatea, importanța, relevanța auxiliarelor la diverse niveluri de învățământ și modalități de eficientizare a utilizării acestor materiale, oferirea  pe suport electronic, pe platforme deschise de comunicare, fără implicarea cadrului didactic în procesul de achiziție, normă de conduită exclusă prin aprobarea Codului de etică a cadrului didactic.

Activitățile în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Vaslui vor continua cu schimburi de experiență între cadrele didactice și cu funcții de conducere din învățământul general din România și Republica Moldova în anul 2017.

 

03 martie 2017