Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Ana VIVDICI

VIVDICI
Ana

Experienţa profesională:

iunie 2015 – prezent  Director, Inspectoratul Şcolar Naţional

februarie 2012 – iunie 2015  Director, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, or. Hînceşti, r-nul Hînceşti

august 2009 – prezent  Profesoară de limba engleză, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, or. Hînceşti, r-nul Hînceşti

august 2007 – februarie 2012  Specialist-metodist responsabil de activitatea directorilor adjuncţi pentru educaţie, predarea limbii ruse şi limbii engleze, ONG-uri, activităţile de tineret, Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport Hînceşti

august 2007 – august 2009  Profesoară de limba şi literatura română, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, or. Hînceşti, r-nul Hînceşti

august 2002 – august 2007  Profesoară de limba şi literatura română, organizator Gimnaziul nr. 2, s. Cărpineni, r-nul Hînceşti  

 

Implicare în cadrul diverselor proiecte:

 

 iunie 2015 - septembrie 2015

Expert local în cadrul proiectului “Educaţia în Republica Moldova:  Competenţe pentru prezent şi viitor”, iniţiativa este parte a Proiectului de sprijin pentru reforma educației în Republica Moldova (OSF-SUPREM), susținut de către OSF, prin intermediul Fundației Soros-Moldova.

 

iunie 2014 - noiembrie 2014

Expert local în cadrul proiectului “Educaţia în Republica Moldova: Competenţe pentru prezent şi viitor”, iniţiativa este parte a Proiectului de sprijin pentru reforma educației în Republica Moldova (OSF-SUPREM), susținut de către OSF, prin intermediul Fundației Soros-Moldova.


mai 2009 - martie 2010  

Coordonator regional proiect Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA cu suportul financiar al UNICEF în Moldova şi UNFPA, PNUD, împreună cu Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri

 

aprilie 2009 - noiembrie 2009

Coordonator regional proiectulOrientarea profesională şi ghidarea carierei” cu suportul financiar al USAID şi implementat naţional de către HIFAB International

 

aprilie 2009

Trainer local Transparency International - Moldova training cadre didactice, manageriale, părinţi “Integritatea în sistemul educaţional”

 

Educație și formare profesională:

 2014  – 2016: Master în Științe ale Educației, specializarea Management educațional, UPS „I. Creangă”, mun. Chișinău

1998 – 2002: Licență în filologie, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, România

2008 – 2009: Diplomă de recalificare profesională, Limba și literatura engleză, IȘE, mun. Chișinău

 

 17 - 20.11.2015

Workshop internațional Putting inclusive values into education with the Index for Inclusion, Chișinău, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, CCF Moldova, APSCF, www.indexforinclusion.org

29 - 30.10.2015

Workshop internațional Managementul asigurării calității, Chișinău, organizat de IȘN prin intermediul TAIEX

24.08 - 11.09.2015

International Training, Knowledge Co-Creation Program, Training in Promotion of Non-Formal education at System Science Consultants Inc., Tokyo, Japonia, organizat de JICA

12 - 15.01.2015

Curs de formare în Tehnologii informaționale, CTICE, Utilizarea instrumentelor SMART Board, aplicațiilor SMART Notebook, crearea lecțiilor interactive

04 - 06 .05.2015

Participare la activitățile de formare organizate de IȘE în cadrul proiectului Implementarea standardelor de calitate a instituțiilor de învățămînt primar, gimnazial și liceal din RM din perspectiva școlii prietenoase copilului, Chișinău

11 - 13.05.2015

National training event in the framework of Pestalozzi Programme How to support school leadership for equity and learning, Chișinău, Ministerul Educației, Consiliul Europei, Pestalozzi Programme

18.12.2014

Conferința finală eTwinning Plus 2014: Proiecte de succes, Chișinău, Ministerul Educației, Fundația Est-Europeană

06.10.2014 - 25.10.2014

Curs de formare continuă, Management educațional, UPS I. Creangă, mun. Chișinău

21.07 - 01.0 8.2014

Resource Teacher, English Language Practice School, US Peace Corps Moldova

30.10 - 02.11.2013

Seminar de formare bilateral România - Moldova, Proiecte educaționale internaționale eTwinning, Galați, România

01.10.2012 - 07.12.2012

Ten week online teacher training course Crithical thinking for English Language Teaching (EFL) Curriculum, University of Oregon, American English Institute

30.06 - 07.07.2013

Training Understanding diversity, Bad Wildbad, Germania, Consiliul Europei, Pestalozzi Programme

14 - 16.01.2013

Seminar instructiv Management financiar, Hîncești, Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, Ministerul Educației

16. 12. 2013 ( 40 ore)

Intel teach Essentials Course, Chișinău, CTICE, Intel teach Ucraina

10.12.2013 ( 15 ore)

Participare la Turnamentul Republican în domeniul Drepturilor Copilului/Omului din 2013, coordonator al activității de monitorizare a drepturilor copilului de către elevi

30.07 - 10.08.2012

Partner at English language Practice School, US Peace Corps Moldova

07.07 - 15.07.2012

Summer Academy Democracy at school, Warsaw, Polonia, Osrodek Rozwoju Edukacji

 

Diplome, distincții:

 

 

Aprilie 2015 

Diplomă oferită de Ministrul Educației

pentru performanțe deosebite în activitatea profesională și promovarea activă a TIC în domeniul educației

  

Aprilie 2015

Diplomă oferită de Ministrul Apărării

Pentru aportul considerabil la educația militar - patriotică a tinerei generații și dezvoltarea relațiilor de cooperare cu Armata Națională a Republicii Moldova

 

Mai 2014

Distincție oferită de Direcția de Învățămînt Hîncești

PEDAGOGUL ANULUI 2014

  

Mai 2014, 2013, 2012

Distincție oferită de Direcția de Învățămînt Hîncești

 ANIMATOR PERFORMANT 

  

Aprilie 2012 (colaborare ONG-uri)

Diplomă de merit oferită de președintele Asociației Obștești Promovare prin inteligență, prof. Ion Eftodi, președintele Comitetului Academic al ȘVO - 2012, V. Baltag

Pentru promovarea și susținerea activităților din cadrul Școlii Viitorilor Olimpici

 

Job Position: