Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Anunțuri

Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviul pentru ocuparea funcţiei publice de Șef direcție în cadrul direcției generale, Direcția acreditare, învingător al concursului se consideră...Read more

Inspectoratul Şcolar Naţional anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: Direcția generală inspecție și acreditare 1. Șef direcție generală (1 unitate); Direcţia inspecţie 2...Read more

În rezultatul evaluării probei scrise , la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef direcție în cadrul direcției generale, Direcția Acreditare, au fost admişi – Negură Aliona şi...Read more

Î n rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, Comisia de concurs a decis de a admite la proba scrisă următorii candidați: Șef direcție în cadrul direcției...Read more

Conform rezultatelor obținute la proba scrisă și interviul pentru ocuparea funcțiilor publice de Inspector principal, Direcția Acreditare , învingător al concursului se consideră Dna Roșca Ana și...Read more

În rezultatul evaluării probei scrise , la interviul pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector principal, Direcția acreditare, a fost admisă – Roșca Ana. În rezultatul evaluării probei scrise, la...Read more

Din motiv că la următoarele funcții publice vacante: Șef direcție, Direcția generală inspecție și acreditare; Șef adjunct direcție, Direcția generală inspecție și acreditare; Șef direcție în cadrul...Read more

Inspectoratul Școlar Național informează despre circulara Ministerului Educației nr. 530 din 24 mai 2016 , prin care se propune organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului și...Read more

Inspectoratul Școlar Național prezintă rezultatele sondajului de opinie , anonim, realizat online, în perioada 05 aprilie - 16 mai 2016 cu referire la procesul de evaluare a cadrelor didactice și de...Read more

Inspectoratul Şcolar Naţional anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: 1. Șef direcție generală , Direcția generală inspecție și acreditare (1 unitate); 2. Șef adjunct...Read more

Invităm toți cei interesați să se implice în discuțiile cu privire la elaborarea Metodologiilor de evaluare a cadrelor didactice și de conducere. Doritorii vor completa formularul de participare . 05...Read more

Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviul pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector principal, Direcţia inspecţie, învingători ai concursului sunt Certan Ana şi Iachimovschi...Read more

În rezultatul evaluării probei scrise la interviul pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector principal, Direcția inspecţie, au fost admişi – Certan Ana şi Iachimovschi Nadejda . În rezultatul...Read more

În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Şef direcţie în cadrul direcţiei generale, Direcţia acreditare la concurs au fost admişi candidaţii – Certan Ana şi...Read more

Pages